Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

StandardyOchronyMałoletni

W związku z wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17 informuję, iż Standardy w wersji zupełnej oraz w wersji skróconej, przeznaczonej dla małoletnich dostępne są:

- na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Standardy Ochrony Małoletnich,
- w siedzibie przedszkola - na tablicy ogłoszeń (wersja skrócona),
- w sekretariacie, holu przedszkola wersji zupełnej w formie wydruku.

Zgodnie z informacją wysłaną do Rodziców przez komunikator i-przedszkole proszę o zapoznanie się z treścią Standardów oraz potwierdzenie tego faktu przez podpisanie i zwrot stosownych oświadczeń w terminie do 20.06.2024r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 2/24 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17 z dnia 7 czewrca 2024 r. 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/zarzadzenie-dyrektora-2.pdf 

Zupełna wersja Standardów Ochrony Małoletnich: 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-stanadardy.pdf

Skrócona wersja Standardów Ochrony Małoletnich: