Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

Rada Rodziców

Działania edukacyjne przedszkola wspierane są przez Radę Rodziców, która wybierana jest przez ogół rodziców we wrześniu każdego roku.

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodniczący - Pani ANGELIKA BOKWA

V-ce Przewodniczący - Pan MICHAŁ BIEŚ

Sekretarz - Pani PATRYCJA ŻUREK

Skarbnik - Pani BERNADETA ZAPART

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie,

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim podjęła Uchwałę, że w roku szkolnym 2022/2023 podobnie jak w latach poprzednich będzie gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek od Rodziców oraz darowizn na wydzielonym rachunku bankowym.

Podczas zebrania w dniu 13.09.2023r. ustalono, że w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł od dziecka. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, składka za drugie dziecko wynosi 40 zł, a za trzecie i kolejne dziecko rodzic bądź opiekun nie opłaca składki. 

Składka może być opłacona w całości bądź podzielona na dwie raty: 
I rata płatna do 15.11.2023r.  
II rata płatna do 31.03.2023.

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej (np. Jaś Kowalski - "Żabki").
Nr konta bankowego: 54 1240 2669 1111 0011 0936 8619.

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Zapewniamy, że zgromadzane fundusze  wrócą do dzieci w całości. Pierwszym zaplanowanym wydatkiem będzie Mikołaj.

Dziękujemy serdecznie za każdą wpłatę i liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę również w tym roku szkolnym !!!

 

Rada Rodziców PP1