Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

Realizowane projekty

2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele realizują szereg programów, projektów i akcji: 

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny "Bajkowa wyprawa" część 2

 

2. Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny "Każdy inni - wszyscy równi" 

 

3. Ogólnopolski projekt edukacyjny "Sztuka emocji" 

 

4. Program edukacyjny "Mamo, tato wolę wodę"

 

5. Pragram Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 

6. Ogólnopolski program edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne" 

 

7. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”

 

8. Ogólnopolski maraton przedszkolaków "Sprintem do maratonu" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Program edukacyjny "Dbaj o nature i zostań królem" - przedszkole bliżej natury

 

10. Projekt edukacyjny "W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch" 

 

11. Ogólnopolski program "Klub mleczaka" - edukacja zdrowotna dla przedszkolaków 

 

 

2021/2022

SERDECZNA KARTECZKA

Projekt edukacyjny  „Serdeczna Karteczka”  został stworzony w oparciu o realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem głównym działań nauczycieli w tym projekcie jest kształtowanie właściwych postaw społecznych u dzieci. Dzieci wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

 

"Przytul się do drzewa"

Akcja ta ma celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczula na rzeczy, które mogą nieświadomie doprowadzić do pożaru. Wiosna to czas kiedy w lasach pojawiają się pierwsze alerty przeciwpożarowe. Wraz ze wzrostem temperatur ściółka leśna wysycha i coraz łatwiej o pożar lasu. W 2022 roku w tygodniu dobrych uczynków dla lasu nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii PRZYTUL się do DRZEWA.

 

„SZKOŁA PAMIĘTA”

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

 

MAMO TATO WOLĘ WODĘ XII edycja

Program "Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Instytut Matki i Dziecka.

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

KLUCZEM DO WIEDZY I SPRAWNOŚCI UMYSŁU JEST CZYTANIE. Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać - nie czyta. Dlaczego? Ponieważ...

Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Bardzo wiele zależy od rodziców. Jeżeli chcą by ich dzieci były mądre i odnosiły sukcesy w szkole i życiu powinni znaleźć czas by codziennie czytać im przez 20 minut. Codzienne głośne czytanie dziecku warto zacząć jak najwcześniej i nie zarzucać go nawet gdy dziecko samo już dobrze czyta.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

 

"Dzieci mają wychodne".

Program ten ma dać szansę dzieciom na edukację w kontakcie z przyrodą. Podstawowym celem jest włączenie do praktyki przedszkoli 3-godzinnych pobytów nauczycieli i dzieci w naturze, 1 raz w tygodniu, niezależnie od pogody. Zachęcamy do zapoznania sie z informacjami dotyczacymi programu pod adresem: Dzieci mają wychodne – Fundacja Rozwoju Dzieci (frd.org.pl)

         

"Ekokulturalne przedszkole"- II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli


W tegorocznej edycji (2021/2022) skupimy się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

Cele główne:
-poszerzanie świadomości ekologicznej;
-kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
-rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
-rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
-zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste; 
-kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
-nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Nasza placówka za zrealizowanie wszystkich wyzwań w ramach projektu otrzymała specjalny certyfikat :)

 

Z przyjaciółmi– Polą i Piotrusiem –poznajemy świat!

Program edukacyjny dla przedszkoli zbudowany wokół wartości przyjaźni. Nasze życie jest łatwiejsze, gdy mamy przyjaciół. W dziecięcym świecie jest dokładnie tak samo. Pola i Piotruś to dwójka literackich przyjaciół, dzięki którym każdy dzień, nawet trudny będzie kończył się małym zwycięstwem i uśmiechem na dziecięcej twarzy.Poprzez ciekawe wyzwania dzieci uczą się budowania relacji społecznych, poprawnych reakcji, pracy z własnymi emocjami, ale też uzewnętrzniania i odczytywania emocji.Przekonują się, że wszystko przychodzi o wiele łatwiej, gdy ma się przyjaciół.

"Współpraca z WWF -Niezależny Niedźwiedź"- Jest to akcja symbolicznej adopcji niedźwiedzia i wspomagania działania WWF, zmierzających do odbudowy populacji tego gatunku. Nasze przedszkole włączyło się w tę akcję poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi oraz zorganizowanie zbiórki i dokonanie wpłaty środków pieniężnych pozyskanych od darczyńców na konto fundacji WWF. Akcja odbyła sie przy okazji Dnia Pluszowego Misia.

 

 

Akademia Przyrodnika Żubra Pomponika" -Przedszkolaki kochają zwierzęta, chętnie odkrywają fascynujący świat przyrody, czują się z nim związane w szczególny sposób.Warto wykorzystać tą sytuację, by przez zabawę nie tylko przekazać im wiedzę o porach roku, zwyczajach zwierząt, ale też wpoić im pozytywne nawyki ekologiczne, które sprawią, że dzisiejsze dzieci w przyszłości zbudują odpowiedzialne i świadome społeczeństwo.Akademia Przyrodnika Żubra Pompika to program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, ale też samodzielnego poszukiwania i odkrywania.

 

 

2021/2021

 

"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

 

"Kubusiowi przyjaciele natury"

      

 

"Z kulturą mi do twarzy"

 

"Kto magiczny dywan ma, równe szanse dzieciom da" - program własny    

                                       

XIII edycja projektu „Na dobry początek” ogłoszonego przez Fundację BGK rozstrzygnięty. Dzięki niemu już od stycznia 2021 r. przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola, na stałe będą mogły korzystać z podłogi interaktywnej czyli inaczej „magicznego dywanu”. Wszystko za sprawą wygranego projektu pod tytułem „Kto magiczny dywan ma, równe szanse dzieciom da” opiewającego na kwotę 14.840,00 zł.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o utrudnionym dostępie do nowoczesnych narzędzi multimedialnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, przy jednoczesnym wspieraniu indywidualnych zainteresowań dzieci oraz niwelowaniu deficytów rozwojowych. Doposażenie placówki w mobilną, interaktywną podłogę stworzy dla dzieci uczęszczających do przedszkola, przestrzeń do wspierania ich rozwoju, kształtowania umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, samodzielnego i kreatywnego myślenia. Ważnym wyznacznikiem rozwoju jest dziś towarzyszenie dziecku w jego działaniach, uczenie go mądrego korzystania z nowoczesnych technologii, wykorzystywania ich do nauki i zabawy. Dziecko ma widzieć i wiedzieć, doświadczać i eksperymentować, uczyć się na własnych błędach i podejmować wyzwania w imieniu całej grupy. Ważne by uczyło się tego już od najmłodszych lat, z użyciem technologii bez których ani rusz we współczesnym świecie, pod nadzorem i kontrolą swoich nauczycieli i przy współudziale rodziców. Podróż taka nie może odbyć się zatem inaczej, jak na „magicznym dywanie”, tym bardziej jest to dla nas wyróżnienie i szansa na tworzenie właśnie takiej przedszkolnej rzeczywistości.

 

"Międzynarodowy projekt czytelniczy - Magiczna moc bajek"

 

 

 

2019/2020

 

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018

Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie

Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

„e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”

Okres realizacji projektu : 2017 rok

Cel projektu: wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz  w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.

Zakres projektu:Projekt obejmuje wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim. Wdrażane będą następujące e-usługi: e-Usprawiedliwienie (A2C, poz.3); e-Stypendium (A2C, poz.3); e-Dowozy (A2C, poz.3); e-Stołówka (A2C, poz.4); e-Nabór (A2C, poz.4); e-Najem (A2C,A2B, poz.4); e-Świetlica (A2C, poz.3). W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych zostaną wdrożone moduły dziedzinowe systemu klasy ERP z obszaru finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych. W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla Samorządowego Centrum Usług Wspólnych , 1 serwer, wdrożona zostanie szyna danych oraz zostanie zakupione odpowiednie oprogramowanie oraz licencje. W związku z wdrożeniem nowych e-usług  i nowych aplikacji, użytkownicy zostaną przeszkoleni w koniecznym zakresie.

Budżet:Całkowita wartość projektu – 1 616 846,07 zł                                                                                                                                          Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 1 075 342,65 zł

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

 

 

Projekt pt. "Przedszkolne smyki trenują zdrowe nawyki"

Rodzaj zadania publicznego:Upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia

 

Tytuł zadania publicznego: Przedszkolne smyki trenują zdrowe nawyki

 

Okres realizacji: od 5.09.2016 r.  do 20.12.2016 r.

 

w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Wojewodę Podkarpackiego

 

 

Krótka charakterystyka zadania publicznego:

Projekt pn. „PRZEDSZKOLNE SMYKI TRENUJĄ ZDROWE NAWYKI”, to przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do społeczności Publicznego Przedszkola Nr 1
w Sędziszowie Małopolskim i Oddziału Zamiejscowego w Wolicy Ługowej, które ma charakter kompleksowy i angażuje przedszkolaków, rodziców, opiekunów, personel przedszkola: nauczycieli, kucharkę, intendentki. Ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej i stworzenie przestrzeni publicznej do promowania zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków i ich otoczenia poprzez:

 •  upowszechnianie zasad zdrowego odżywiania,
 • promocję aktywności fizycznej i sprawności ruchowej oraz ich znaczenia dla zdrowia,
 • edukację zdrowotną, w tym poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • doskonalenie wiedzy nauczycieli i pracowników przedszkola oraz rodziców
  w zakresie zdrowego odżywiania,
 • organizację zajęć edukacyjnych w formie między innymi: warsztatów kulinarnych
  i cukierniczych dla dzieci, zapoznanie ich z procesem powstawania chleba w czasie wycieczki do piekarni, zorganizowanie spotkania edukacyjnego dla dzieci oraz wizyty adaptacyjnej z rodzicem u stomatologa, prelekcję dla rodziców nt. zapobiegania próchnicy (stomatolog) oraz żywienia w wieku przedszkolnym (inżynier żywienia), przeprowadzenie warsztatów z ratownikiem medycznym, spektakle teatralne
  o tematyce prozdrowotnej .

Zachętą do aktywności ruchowej i stworzeniem warunków do jej prowadzenia będzie zbudowanie ścieżki zdrowia i toru przeszkód (zielona sala gimnastyczna) w ogrodzie przedszkolnym w Sędziszowie Młp. oraz zorganizowanie pikniku rodzinnego „Jem zdrowo
i żyję sportowo”.

 

Opis grup adresatów zadania publicznego:

Beneficjentami zadania będą przedszkolaki w wieku od 3 do 7 lat, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. Planowana liczba „małych” beneficjentów ostatecznych to 139 przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Sędziszowie Małopolskim (63 dzieci) i Oddziału Zamiejscowego
w Wolicy Ługowej (76 dzieci), a także około 170 rodziców/opiekunów, 3 pracowników przedszkola i 12 nauczycieli.  Ze względu na zakres realizowanych działań adresatami zadania będą odpowiednio:

Kulinarna Akademia Malucha:

 • warsztaty kulinarne „Wiem co jem” – przedszkolaki,
 • warsztaty cukiernicze „Odkrywam nowe smaki  - Kwiatowa uczta” – przedszkolaki,

 

Edukacyjna wycieczka do piekarni „Od ziarenka do bochenka” – przedszkolaki,

 

Prezentacja pt. „Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na dorosłe życie” –rodzice przedszkolaków,

 

Wycieczka do gabinetu stomatologicznego – przedszkolaki,

 

Prelekcja stomatologa pt. „ Znaczenie higieny jamy ustnej dziecka w walce z próchnicą” – rodzice przedszkolaków,

 

Warsztaty pt. „Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zadławienia, oparzenia, omdlenia, itp.” – przedszkolaki, nauczyciele,

 

Spektakle profilaktyczne  teatru Zielony Melonik: 

 • „Raz, dwa, trzy, start” - przedszkolaki,
 • „Szafobajka” - przedszkolaki,

 

Szkolenie pt. „Jadłospis przedszkolaka – zasady żywienia dzieci w wieku przedszkolnym” -  intendentka,

 

Zakup i montaż urządzeń ścieżki zdrowia i toru przeszkód (zielona sala gimnastyczna) -przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Sędziszowie Małopolskim (63 dzieci).    

                                                                                                                                                                                      

Wartość  projektu - przyznanej dotacji na w/w zadania   -      18 000zł

 

 

 

Projekt  pt. "Ścieżka w przedszkolnym ogrodzie skarbnicą wiedzy o przyrodzie"

 

 

 

 

     Świat przyrody, ze względu na swoje bogactwo, różnorodność i zmienność jest niezmiernie interesującym obiektem poznania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Bezpośredni kontakt z przyrodą stanowi dla nich bogate źródło wrażeń, przeżyć oraz aktywnego działania. Świat przyrody sprzyja także rozwojowi intelektualnemu. Otaczające nas środowisko kryje wiele tajemnic, które można i warto odkrywać.

 

     By umożliwić naszym wychowankom "żywe lekcje" przyrody za pośrednictwem Gminy Sędziszów Małopolski złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosek o sfinansowanie projektu dotyczącego edukacji ekologicznej. Został on rozpatrzony pozytywnie i przedszkole otrzymało środki finansowe na jego ralizację.

 

Przyznana dotacja w wysokości 10 163,12zł została przeznaczona na stworzenie w ogrodzie przedszkolnym ogólnodostępnej edukacyjnej przestrzeni dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

W ramach projektu przedszkolaki realizują program własny "Jestem  EKO-przedszkolakiem " tj. cykl zajęć z zakresu ochrony przyrody, których celem jest:

           -zapoznanie dzieci z ekosystemem leśnym, ogrodem warzywnym, sadem;

-zapoznanie przedszkolaków z wyglądem oraz sposobem życia roślin i zwierząt ze środowiska leśnego i domowego;

-kształtowanie umiejętności obserwowania rzeczywistości przyrodniczej;

-dostrzeganie piękna w obiektach i zjawiskach przyrodniczych;

-kształcenie umiejętności współbrzmienia z przyrodą.

 

Ze środków projektowych w ogrodzie przedszkolnym PP1 w Sędziszowie Małopolskim sfinansowana została  ścieżka edukacyjna z zagajnikiem, ścieżka sensoryczna, kompostownik, stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, zakupiono pomoce do zajęć przyrodniczo-ekologicznych oraz doposażono biblioteczkę przedszkolną.