Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci

6.30-8.00

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów  i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu               o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze;

8.00-8.30

 

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz                 z dziećmi zdolnymi;

8.30-9.00

 

Prace porządkowe. Zabawy ruchowe – dzieci 3 i 4letnie Ćwiczenia poranne-dzieci 5i6 letnie

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9.00 – 11.30

 

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg. planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11.30-12.30

 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania     z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. Obiad;

12.30-13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna;

13.00-14.00

 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców).

Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.

14.00- 14.30

 

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-16.00

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe      w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

Czas do domu , zobaczymy się jutro!!!!