Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
Nasze Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta w parterowym, wolnostojącym budynku. Posiadamy własny ogród przedszkolny, na terenie którego znajduje się plac zabaw dla dzieci, będący jednocześnie miejscem prowadzenia drobnych obserwacji przyrodniczych.
 
W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, do których uczęszcza 62 dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat. 
Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. 
W godzinach od 8.00 do 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W godzinach od 6.30-8.00 i 14.00-16.00 praca przebiega w grupach łączonych.
 
W naszym przedszkolu:
Nadrzędnym celem jest dobro dziecka.
Kładziemy nacisk na indywidualne możliwości każdego wychowanka,
Wychowawcy prowadzą zajęcia na wysokim poziomie, pracując metodami tradycyjnymi oraz nowatorskimi, mając do dyspozycji bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
Stosujemy metody twórcze, wspomagające kreatywność i stymulującego rozwój dziecka,
Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,
Wspomagamy dzieci w przystosowaniu się do pobytu w przedszkolu poprzez zajęcia adaptacyjne,
Prowadzimy nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie realizacji treści zawartych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 
Dokonujemy rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, na zasadach i terminach określonych przez organ prowadzący.
 
Organem prowadzącym placówkę jest Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.