Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

8 miesięcy temu

20 listopada to wyjątkowy dzień – tego dnia obchodzona jest rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym szczególnym dniu uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Uchwalona w 1989 roku Konwencja o Prawach Dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane. Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie dzieciom ich praw pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem! Nasze przedszkole także aktywnie włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanego przez UNICEF. Przedszkolaki w tym dniu miały przypięty niebieski kotylion, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Podczas zajęć wykorzystano ciekawe scenariusze i materiały przygotowane przez UNICEF, a także film edukacyjny, które przybliżyły dzieciom ich prawa. Działania w tym dniu zostały zakończone błękitnym marszem dzieci po terenie przedszkola z głoszonym hasłem:

Dziecka prawa, dziecka prawa to ważna sprawa, to ważna sprawa!