Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

Zmiana wysokości opłaty

11 miesięcy temu

 

Ogłoszenie

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2023r. zgodnie z Uchawałą Nr LVIII/593/23 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 sierpania 2023r.  wzrasta wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.  Za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza godziny realizacji podstawy programowej tj. przed godz. 8.00 i po godzinie 13.00 rodzic płaci 1,3zł.
 

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za przedszkole  dla rodziców:
- posiadających więcej niż jedno dziecko uczęszczające do naszego przedszkola,
- posiadających  aktualną  GMINNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY swojego dziecka (zielona) - po dostarczeniu jej kopii

Wniosek o zwolnienie z części opłaty będzie dostępny w przedszkolu.

Przypominamy: Rodzice dziecka 6-letniego, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat za pobyt  dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.