Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023 /2024

11 miesięcy temu

Witamy po wakacyjnej przerwie  wszystkie dzieci i rodziców !

W nowym roku szkolnym życzymy dzieciom samych pogodnych dni, wspaniałej zabawy, nowych przyjaźni oraz radości w zdobywaniu wiedzy.   

WAŻNE INFORMACJE:

Serdecznie zapraszamy Rodziców na  zebranie organizacyjne, które odbędzie się w przedszkolu 5 września o godzinie 16.00

Przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 podobnie jak w latach poprzednich przedszkole nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola, jak również innych organów przedszkola (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkola. Rodzice sami podejmują wszelkie decyzje dotyczące ubezpieczenia NNW dziecka.